הודעה משפטית

הגנה על הפרטיות ועל המידע האישי היא מחויבות בסיסית של אירוח אטלס

AHM מחויב להגנה על הפרטיות של הלקוחות, הקיימים והפוטנציאליים, והמבקרים באתר שלו, בהתאם לחוקים הקיימים ובמיוחד על פי הוראות הכלליות להגנת המידע (GDPR).

הגנת מידע אישי

בהתאם לחוקים הקיימים, AHM מודיע למשתמשי אתר זה, ובנוסף, לאנשים שסיפקו מידע אישי לחברה כלשהי הקשורה למותג אירוח אטלס או לשירותים האחרים שאנו מציעים, בין אם באופן ישיר או עקיף, כי המטרה של עיבוד מידע אישי זה היא כדי לספק לך את השירותים בהם בחרת.

במונחים כלליים, אירוח אטלס משתמש במידע אישי למטרות הבאות:

  • ניהול וטיפול בהזמנות לקוחות
  • ניהול של שירותי המלון, הסעדה, אזורי הישיבה, אולמות הספורט, מרכז הספא, חדרי הכנסים, ואזורי הקניה או השירותים
  • ארגון של פעילויות ואירועים תיירותיים
  • ניהול קשרים מסחריים, חשבונאיים ומינהליים עם לקוחות, בכל הנושאים הקשורים להארחה בבתי המלון שלנו ובגביית חשבונות.
  • טיפול בתלונות לקוחות ובבקשות למידע
  • תכנית לשיווק לקוחות ומינוי לניוזלטר, לקבלת הצעות ומבצעי קידום
  • שיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכות במסגרת התנאים המשפטיים הקיימים
  • הפעלת התנאים המשפטיים, הרגולטוריים והמינהליים הקיימים.

אלה המקבלים את המידע שלך

כדי להעניק לך את השירות הטוב ביותר, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך ולהעניק גישה למידע זה לאנשים מורשים ב"קבוצה", כולל אנשי AHM מורשים, ואנשי הזמנות המשתמשים בכלי ההזמנה של AHM.

כדי לנהל את ההזמנות שלך, ייתכן ונעביר את המידע האישי שלך לשותפים עסקיים ולשירותים קשורים (קבלני משנה, ספקי שירות, בנקים), בנקים וחברות אחרות הקשורות לביצוע תנאי האירוח שלך.

במסגרת זו, ייתכן ונעביר את המידע שאנו אוספים אל מחוץ למרוקו. במקרה זה, אני מבטיחים כי ההעברה תבוצע בהתאם לחקיקה הקיימת בנוגע להעברת מידע, ובמיוחד מבטיחים שמירת רמה מספקת של הגנה על המידע האישי שלך.

תקשורת של המידע האישי שלך לצדדים שלישיים מורשים

ייתכן והמידע האישי שלך יועבר לרשויות מינהליות ושיפוטיות, רק על פי בקשה לאחר שתתקבל דרישה משפטית לכך.

שמירת המידע האישי שלך

AHM שומר את המידע האישי שלך כל עוד הוא נדרש לשם ביצוע המטרה שלשמה הוא נאסף, כדי לעמוד בדרישות המשפטיות הנתונות ולמשך הזמן הדרוש להבטחת ההגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלו.

כיצד ניתן להפעיל את הזכויות שלך

בהתאם להוראות אודות מידע אישי, ובמיוחד חוק מס' 09-08 והחוק האירופאי להגנת מידע מס' 2016.670, הידוע כ- "GDPR", יש לך זכות לגישה, לתיקון, למחיקה, להגבלה ולהתנגדות לעיבוד והזכות להעברה.

תוכל להפעיל זכויות אלה באמצעות הדואר, עם קבלת אישור מסירה, לכתובת: donnespersonnelles@hotelsatlas.com

השימוש במידע שלך למטרות צפי

אנו עשווים ליצור עמך קשר כדי להודיע לך על חדשות, עדכונים והצעות משותפות של השירותים שלנו.

בהתאם לחוקים הקיימים, כל פעולה הקשורה לצפי תבוצע רק לאחר הסכמתך מראש לקבלת מידע זה. אם תסכים לקבל הודעות צפי אלה, על ידי סימן התיבות המיועדות לכך באתר, תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת, ובמיוחד כל הודעת צפי תתן לך את האפשרות לביטול קבלת הודעות צפי חדשות מ- AHM.

באפשרותך להתנגד להודעות צפי, בכל עת וללא עלות, באמצעים אחרים, על ידי כתיבת הודעה לאנשי הקשר המוזכרים בפרק "כיצד להפעיל את הזכויות שלך".

קישורים

אתר זה כולל, במיוחד, קישורים לאתרים אחרים שלא פותחו בידי AHM. קיומם באתר זה של קישורים המובילים לאתרים אחרים, אינו מהווה אישור שלנו את האתרים האחרים, או את תוכנם. משום כך, AHM אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לאתרים אלה, לתוכנם, לפרסומם, למוצרים או לשירותים המוצעים באתרים אלה או מתוכם.

AHM לא יהא אחראי בדרך כלשהי לנזק כלשהו אשר נגרם בגין השימוש באתרים אלה. יש להפנות את כל התלונות בנוגע לצדדים שלישיים למנהלי אותם אתרים.

אבטחת תהליכי עיבוד

AHM מתייחס למידע אישי באופן בטוח, על ידי הפעלת אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים, לאבטחת מידע אישי מכל פגיעה מקרית או פלילית, אובדן מקרי, שינוי, גילוי או גישה לא-מורשית, במיוחד כאשר העיבוד של מידע זה כולל העברתו דרך רשת מידע, בנוסף לצורה אחרת כלשהי של עיבוד לא-חוקי.

AHM ממשיך ללא הרף לסקור ולעדכן את אמצעי הבטחון הקיימים באתר, כדי להבטיח את הבטחון והפרטיות של המידע האישי שהוא מחזיק.

ביטול עוגיות

באפשרותך לאפשר, לחסום או למחוק עוגיות המותקנות במכשירך, על ידי שינוי האפשרויות בדפדפן האינטרנט שלך, אך, בכל מקרה עליך להיות מודע לכך שבמקרה זה לא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה.

למידע נוסף כיצד לעשות זאת, עיין בסעיף ה"עזרה" בדפדפן שלך. לסקירה כללית על הדפדפנים השימושיים ביותר, ראה: http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies או את אתר http://www.aboutcookies.org

Subscribe to our Newsletter to benefit from our exclusive offers.